Polityka prywatności

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 2. Administratorem danych osobowych niniejszej Strony internetowej jest ART MANIAC HELENA RUDEK (dalej „RD-BIJOUX”), z siedzibą w Krakowie (31-422), ul. Powstańców nr 26.
 3. Udostępnione przez Użytkownika strony dane osobowe, jeśli wyraził on na to zgodę, przetwarzane są również w celach marketingowych. W szczególności w celu prezentowania Użytkownikowi strony ofert i promocji, jak również innych informacji promujących markę i jej produkty. W celu optymalnego dopasowania przekazywanych treści do zainteresowań Użytkownika, RD-BIJOUX stosuje zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji tzw. profilowanie. W żadnym jednak przypadku RD-BIJOUX nie stosuje tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Użytkownika strony z oferowanych przez RD-BIJOUX usług.
 4. Dane osobowe Użytkownika strony będą udostępniane przez RD-BIJOUX tylko zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami usług dla RD-BIJOUX, czyli firmom, przetwarzającym dane Użytkownika strony na zlecenie RD-BOJOUX. Mogą to być np. firmy analizujące ruchy Użytkowników na stronie internetowej RD-BIJOUX lub świadczące usługi dostosowujące treści Strony do zainteresowań Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników będą także udostępniane partnerom RD-BIJOUX uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym osobom prowadzącym dystrybucję produktów RD-BIJOUX poprzez punkty sprzedaży oraz firmom spedycyjnym.
 5. Dane osobowe Użytkownika strony mogą być także udostępniane organom państwowym jak sądy czy policja - czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 6. Dane osobowe przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług przez RD-BOJOUX. RD-BIJOUX nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych Użytkownika strony poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia usług przez RD-BIJOUX. Przekazując dane osobowe do państw trzecich RD-BIJOUX podejmie niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.
 7. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika musi być oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych osobowych do wykonania lub zawarcia umowy, której Użytkownik jest stroną. Taką umową może być umowa zawarta zgodnie z regulaminem RD-BIJOUX. W przypadku marketingu, w tym profilowania lub procesu rekrutacji podstawą prawną jest dobrowolna zgoda Użytkownika strony.
 8. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.
 9. Użytkownik strony ma prawo w każdej chwili do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RD-BIJOUX. Użytkownik ma prawo wglądu, usunięcia i poprawiania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Może także usunąć wszelkie informacje, które nie są już dla niego istotne lub modyfikować swoje dane osobowe za pośrednictwem swojego Konta użytkownika lub poprzez złożenie pisemnej prośby skierowanej do siedziby RD-BIJOUX pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 10. Użytkownik może również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub przenieść. By to zrobić powinien wysłać wiadomość e-mail ze swoim żądaniem na adres: shop@rd-bijoux.com.
 11. Użytkownik strony ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 12. Aby zagwarantować, że dane osobowe Użytkownika będą strony zawsze przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: shop@rd-bijoux.com.
 13. RD-BIJOUX zwraca szczególną uwagę na zaspokajanie potrzeb Użytkowników. Z tego powodu na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie. Celem pliku cookie jest zgłoszenie wizyty użytkownika na Stronie internetowej. Pliki cookie są używane przez RD-BIJOUX tylko w celu ulepszenia spersonalizowanej obsługi oferowanej klientowi. Ponadto, w zakresie obsługi Strony internetowej RD-BIJOUX polega na Shoplo Sp. o.o., ich polityce dotyczącej plików cookie, obejmującej Użytkowników RD-BIJOUX.